Styrelse

Roland Johansson, Stenåkersgatan 10, 438 32 Landvetter

Ordförande

Eva-Lena Ekholm, Östra Tvärgatan 9,
438 32 Landvetter
Vice ordförande/sekreterare
Johan Karlsson, Östra Tvärgatan 9,
438 32 Landvetter
Kassör
Peter Schöldqvist, Östra Tvärgatan 5,
438 32 Landvetter
Ordinarie ledamot
Britt-Marie Mårdstedt, Östra Tvärgatan 5, 438 32 Landvetter Suppleant
Lennie Alkenvid, Landevigatan 5,
438 32 Landvetter
Suppleant
Göran Johansson, KPMP Revisor
Husjuristerna Ekonomisk förvaltning