Styrelse

Roland Johansson, Stenåkersgatan 10, 438 32 Landvetter

Ordförande

Peter Schöldqvist, Östra Tvärgatan 5 Vice ordförande
Johan Karlsson, Östra Tvärgatan 9,
438 32 Landvetter
Kassör
Britt-Marie Mårdstedt, Östra Tvärgatan 5, 438 32 Landvetter Suppleant
Lennie Alkenvid, Landevigatan 5,
438 32 Landvetter
Suppleant
Göran Johansson, KPMP Revisor
Husjuristerna Ekonomisk förvaltning